info@visapedia.com:سازمان مهاجرتی ویزاپدیا نماینده فعال در ایران و سایر کشور ها می پذیرد.در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه و برنامه کاری خود را به این آدرس بفرستید

شما اینجا هستید : دمنیکا

برنامه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری دومینیکا
برنامه شهروندی از طریق سرمایه گذاری کشور دومینیکا جهت تههیج اقتصاد این کشوربا هدایت وجوه تولید شده توسط این برنامه، با حمایت دولت جهت ارتقای بخش عمومی و خصوصی برنامه ریزی و طراحی شده است.
نمونه هایی از پروژه های بخش عمومی : ساخت مدارس بازسازی بیمارستان ساخت استادیوم ملی ورزشی توسعه بخش دریایی
نمونه هایی از پروژه های بخش خصوصی : صنعت توریسم وگردشگری تکنولوژی اطلاعات کشاورزی

گزینه های سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری نقد / انتخاب خانوادگی
بسته A :100000 دلار آمریکا برای متقاضی مجرد (مبلغ فوق غیرقابل بازگشت می باشد.)
بسته B : 175000 دلار آمریکا برای متقاضی و همسرش
بسته C : 200000 دلار آمریکا برای متقاضی ، همسر و 2 فرزند زیر 18 سال
بسته D : 350000 دلار آمریکا برای متقاضی ، همسر و 3 فرزند زیر 18 سال
توجه : 50000 دلار آمریکا برای هر فرد 25 سال به پائین دریافت می شود.
هزینه های قانونی : : Application Fee1000دلار آمریکا برای هر یک از سرمایه گذاران : Processing Fee 200 دلار آمریکا برای هر یک از متقاضیان : Naturalization Fee 550دلار آمریکا برای هر یک از متقاضیان : Stamp Fee 15 دلار آمریکا برای هر یک از متقاضیان توجه : هیچکدام از هزینه های قانونی قابل بازگشت نمی باشد


شرایط لازم :
سرمایه گذار باید بیش از 21 سال سن داشته باشد.
متقاضی سرمایه گذار باید دارای شخصیت کامل و قوی باشد. 3
متقاضی باید فرمهای درخواست را دقیق و کامل پر کند. توجه: بایدکپی مدارک ارسالی برابر اصل باشد و به تائید دفتر اسناد رسمی رسیده باشد. فرستادن مدارک به وسیله فکس مورد قبول نمی باشد. تمام مدارک ارسالی می بایست توسط موسسات رسمی به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد.
بسته های ذکر شده باید به همراه نامه ای که در آن دلایل اقدام برای شهروندی ذکر شده باشد به وزیر شهروندی فرستاده شود.
فرمهای درخواست باید به امضای متقاضی ، خانواده و یا قیم قانونی فرزندان زیر 18 سال برسد .
متقاضیان باید آشنایی ابتدایی با زبان انگلیسی را داشته باشند.
متقاضی باید مبلغ سرمایه گذاری را به حساب مناسبی در متقاضی باید مبلغ سرمایه گذاری را به حساب مناسبی در بانک تجاری ملی دمینیکا واریزنماید. این مبلغ از حساب خارج نمی شود مگر اینکه درخواست پذیرفته یا رد شود. در هریک از 2 مورد اول متقاضی مسترد می شود.
اگر تقاضای مهاجرت به دلیل اطلاعات غلط یا ارائه اسناد جعلی و تقلبی رد شود مبلغ سرمایه گذاری توسط دولت دومینیکا جریمه شده و مسترد نخواهد شد.
اگر تقاضا پذیرفته نشود، تمام وجوه (هزینه های بانکی و اختلافات نرخ ارز) توسط حساب معین در مدت 1 ماه پس از رد شدن پرونده به متقاضی مسترد خواهد شد.
هیچکدام از هزینه های قانونی پرداخت شده به دولت بازگردانده نخواهند شد. درخواست برای استرداد وجه باید خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی باشد.
متقاضیان باید مراحل اداری پرونده را از طریق وکیل پیگیری نمایند و وکلای خارج از دومینیکا می بایست با یک وکیل محلی در دومینیکا همکاری داشته باشند. توجه : پروسه تقاضا حداقل 8 هفته زمان نیاز دارد.

مزایــــــا :
حق شهروندی برای زندگی در جمهوری دومینیکا
حقوق ویژه شهروندی چندگانه برای متقاضیان
به عنوان شهروندکشوردومینیکا امکان کار وزندگی در این کشوربرای هر زمان محفوظ می باشد و شما حقوق و امتیازات ویژه ای را در کشور انگلستان خواهید داشت.(به عنوان مثال فرزندان شما برای تحصیل در کشور انگلستان به ویزا نیاز ندارند و پس از فارغ التحصیلی امکان اشتغال به مدت 2 سال بدون مجوز کار را دارند.)
با پاسپورت کشور دومینیکا میتوان بدون دریافت ویزا به بیش از 50 کشور از جمله انگلستان و سوئیس سفر کرد.
به درآمدهای خارج از کشور دومینیکا مالیات تعلق نمی گیرد.
متقاضی می تواند همسر وفرزندان زیر 25 سال را به همراه داشته باشد.
روند اداری بسیار سریع و با کمترین مدارک صورت گرفته و پذیرش در 3 الی 4 ماه به اتمام می رسد.
جهت پذیرش تقاضای شهروندی به مدارج عالیه دانشگاهی ن جهت پذیرش تقاضای شهروندی به مدارج عالیه دانشگاهی نیاز نیست.
برای طی پروسه شهروندی و پذیرفتن تابعیت دومینیکا نیاز به سفر به این کشور نمی باشد.

  نحوه اقدام: 
تهیه و پرکردن فرمهای تقاضا
مصاحبه و سوگند شهروندی
تهیه گذرنامه
سپرده سرمایه گذاری با پاسپورت کشور دومینیکا میتوانید به 47 کشور بدون ویزا سفرکنید . به 17 کشور نیز به محض ورود ویزا صادر خواهد شد.
 
تماس با ما:
ایران : آدرس ایران : تهران ،زعفرانیه، خیابان جامی شرقی، برج پارسا
کانادا: Suite 200 - 100 Park Royal West Vancouver, BC V7T 1A2
تماس مستقیم با ما : از ۹ شب تا ۱۱ صبح به وقت تهران
تهران: ۰۹۱۲۱۲۵۹۹۳۱ - ۸۵۳۱۴۶۳۱ - ۲۶۸۰۱۷۷۵
کانادا : ۶۰۴۶۵۷۱۳۷۷-۰۰۱